• 05
  • wrzesień

Tradycyjna Medycyna Chińska w terapii chorób nowotworowych

Wzrost świadomości społecznej sprawia, że Tradycyjna Medycyna Chińska zyskuje coraz większą liczbę zwolenników w Polsce i na świecie. Skuteczność potwierdzona badaniami oraz brak skutków ubocznych metod TCM spowodowały, że Tradycyjna Medycyna Chińska znalazła się w obszarze zainteresowań medycyny zachodniej. Badania międzynarodowych zespołów naukowych dowodzą, że połączenie tradycyjnej medycyny chińskiej z zachodniej produkcji chemoterapeutykami wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu chorób nowotworowych. Odpowiednio wykształcona energia mistrza wywodzącego się z nurtu starożytnej TCM kluczem do najlepszych rezultatów terapii.

Tradycyjna Medycyna Chińska – założenia

Na zdrowiu się nie oszczędza — to popularne stwierdzenie, które często pada pośród pacjentów zachodniej służby zdrowia, bazującej na farmakoterapii. Tymczasem według Chińczyków, to co najcenniejsze dla zdrowia, jest zupełnie za darmo i na wyciągnięcie ręki. Według paradygmatów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej człowiek jest częścią energii wszechświata (zwanej „energią Qi”). Jej harmonijny przepływ gwarantuje zdrowie i ogólny dobrostan, który jest naturalnym stanem każdej żywej istoty. Zatrzymanie przepływu energii Qi jest przyczyną zachwiania prawidłowego stanu rzeczy i — w zależności od miejsca zatoru — manifestuje się poprzez poważne choroby, ubóstwo, problemy w relacjach, depresję (więcej o leczeniu depresji metodami TCM znajdziesz TUTAJ).

Tradycyjna Medycyna Chińska, a medycyna zachodnia – różnice

Mówi się, że: tam, gdzie lekarze medycyny zachodniej „rozkładają ręce” z pomocą przychodzi Tradycyjna Medycyna Chińska. Skuteczność jej metod wynika z holistycznego podejścia do oceny zdrowia człowieka i oddziaływania na przyczynę. Podczas gdy medycyna zachodnia dostarcza nieocenionych rozwiązań służących zwalczaniu widocznych skutków problemów zdrowotnych, Tradycyjna Medycyna Chińska dociera do ich źródła i leczenie koncentruje na rozwiązaniu podstawy problemu, który zakłócając harmonijne funkcjonowanie organizmu, przejawia za pośrednictwem choroby. W wielkim skrócie: Tradycyjna Medycyna Chińska leczy człowieka — nie chorobę, która w założeniach TCM funkcjonuje jako objaw, ustający po usunięciu przyczyny. 

Spojrzenie na tradycyjne wschodnie leki przez pryzmat nowoczesnej nauki skutkuje zwiększeniem świadomości, poszerzeniem wiedzy oraz wywarciem wpływu na współczesną, zachodnią medycynę. Porównując TCM z medycyną zachodu w kontekście leczenia chorób nowotworowych, na uwagę zasługuje fakt, że leki chemiczne stosowane przez onkologów powodują poważne skutki uboczne, ponieważ oddziałują również na zdrowe komórki. Zioła TCM z kolei nie posiadają toksycznych związków i co za tym idzie, nie wywołują efektów niepożądanych. Wyżej wymienione chińskie zioła wykazują również działanie łagodzące skutki chemiofarmaceutyków. Powyższe twierdzenie nie oznacza jednak, że Mistrzowie TCM odradzają korzystanie z metod zalecanych przez lekarzy zachodu. Ich skuteczność w ratowaniu ludzkiego życia jest niepodważalna. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie szerszego spektrum, podkreślenie ogromnej wagi profilaktyki, a także alternatywy — wiedza dotycząca możliwości wykorzystania metod starożytnych chińczyków i skorzystania z pozostawionego przez nich dziedzictwa poprzez włączenie praktyk TCM do terapii antynowotworowej, może bowiem nieść ze sobą nieocenione korzyści w walce z chorobą oraz zniwelować skutki terapii chemicznych.

TCM jako wsparcie zachodnich metod leczenia chorób nowotworowych

Doskonałe rezultaty terapii nowotworów u pacjentów łączących metody zachodnie (np. chemioterapia, radioterapia) z TCM (zioła TCM, akupunkturą) oraz Qigong wynika z holistycznego oddziaływania na cały organizm człowieka. Głównym zadaniem TCM i ćwiczeń Qigong jest wzmocnienie systemu immunologicznego i harmonizacja przepływu energii. Silny organizm jest w stanie o wiele skuteczniej poradzić sobie z chorobą. Sama medycyna zachodnia koncentruje się na walce z samą chorobą – czasami za wszelką cenę, ponieważ chemiczne leki niszczące komórki nowotworowe silnie wyniszczają organizm. Połączenie metod zachodnich z TCM oraz ćwiczeniami Qigong pomaga wzmocnić organizm i sprawia, że jest on bardziej odporny na negatywne skutki chemio i radioterapii. Wybitny Profesor Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Fengjun Zhang – założyciel Kliniki Mistrza Zhang, rekomenduje zabiegi akupunktury jako terapię wzmacniającą organizm przed chemioterapią, bądź operacją oraz po – w celu utrzymania dostatecznego poziom energii w organizmie.

TCM w leczeniu chorób nowotworowych. Rola Qigong Medycznego.

W bezpośrednim leczeniu chorób nowotworowych Tradycyjna Medycyna Chińska wykazuje umiarkowaną skuteczność. Jej główną rolą jest usunięcie blokad zakłócających swobodny przepływ energii Qi, a co za tym idzie – wzmocnienie organizmu i “doładowanie” go życiodajną energią. Silny i harmonijnie funkcjonujący organizm na poziomie ciała i ducha jest w stanie poradzić sobie z większością chorób. W celu wsparcia procesu zdrowienia w TCM stosuje się głównie ziołolecznictwo. Obecnie, pomimo nieocenionych rezultatów akupunktury w zwalczaniu bólu i wzmacnianiu organizmu, terapeuci TCM rzadko zalecają wdrożenie tej metody stricte w celu leczenia. Brak jest bowiem rzetelnej wiedzy na temat jej faktycznej skuteczności w oddziaływaniu na nowotwory, a obecny system kształcenia terapeutów TCM ogranicza się do akademickiej teorii, pomijając część praktyczną związaną z wykształceniem wysokiego poziomu harmonijnej energii Qi nieocenionej w skutecznej pracy przyszłego mistrza. 

W przypadku chorób nowotworowych, tam gdzie kończą się możliwości medycyny zachodniej i TCM – z pomocą przychodzi Qigong Medyczny. Jego podstawy są głęboko zakorzenione w starożytności, wywodzą się od dawnych mistrzów taoizmu  a przypadki wyleczonych pacjentów często są określane “cudami”. Mistrzowie Qigong źródła sukcesu w leczeniu chorób nowotworowych w dużej mierze upatrują w dwóch czynnikach. Pierwszym z nich jest ogromna siła woli i nastawienia umysłu pacjenta, natomiast drugi to doświadczenie i energia wewnętrzna terapeuty. Podczas leczenia pomiędzy pacjentem a terapeutą konieczna jest współpraca, wzajemne zrozumienie i zaufanie.

Rola energii Qi terapeuty TCM w zwalczaniu nowotworów i innych chorób

Obecnie wymienić można „garstkę” terapeutów na świecie, którzy swoją praktykę wywodzę ze starożytnego nurtu TCM, który nacisk kładł na kształtowanie energii Qi. Wynika to z obecnego systemu szkolnictwa, opierającego się na teorii. U źródła skuteczności Tradycyjnej Medycyny Chińskiej wywodzącej się ze Starożytności leży jednak zdolność pracy z energią. Metody TCM takie jak akupunktura, czy ziołolecznictwo stanowią wyłącznie środek przekazu tej energii, a wiedza teoretyczna – między innymi o położeniu meridianów, pozwala na efektywną pracę z pacjentem. Co ważne, wykwalifikowany w tym zakresie lekarz TCM osiąga mistrzostwo w diagnozowaniu przyczyn schorzeń, będących skutkiem zatorów energii. Na poziomie energetycznym odbiera sygnał z meridianów, w których doszło do niedrożności.

Samą chorobę Terapeuta dostrzega jako skupisko energii skumulowanej w jednym miejscu. Usuwając blokadę, odblokowuje proces zdrowienia. Podsumowując, problem systemu szkolenia współczesnych terapeutów wynika z ograniczenia do przekazu teorii i pominięcia nauki o energii (Qigong, bioenergoterapia).

Skuteczność leczenia zależy od doświadczenia ze strony terapeuty. Pracy fizycznej (odpowiednich nakłuć) oraz mentalnej. Założyciel Kliniki Mistrza ZhangProfesor Zhang, pracuje z energią już od ponad 50 lat, od 40 lat medytuje i ćwiczy Qigong. Powyższe stało się przyczyną jego docenianych na całym świecie sukcesów w leczeniu metodami TCM.

 

Skuteczność TCM w terapii nowotworów – dowody naukowe

Tam, gdzie kończą się możliwości medycyny zachodu, szuka się ratunku w TCM. Spojrzenie na tradycyjne leki przez pryzmat nowoczesnej nauki skutkuje zwiększeniem świadomości, poszerzeniem wiedzy oraz wywarciem wpływu na współczesną medycynę. Międzynarodowy zespół badawczy złożony z naukowców z School of Medicine należącej do Cardiff University w Wlk. Brytanii oraz chińskiego Peking University, pod kierownictwem prof. medycyny Wen Jianga opracował nowe rodzaje terapii antynowotworowych. Nowatorskie formy terapii bazują na skojarzeniu leków wywodzących się z tradycyjnej medycyny chińskiej i chemoterapeutyków przeciwnowotworowych typu zachodniego. Ich zastosowanie ma ułatwić leczenie raka płuc, wątroby, jelita grubego oraz kostniakomięśniaka. Ten ostatni to nowotwór złośliwy występuje u ludzi młodych. Obejmuje kości długie blisko stawu kolanowego lub bliższy odcinek kości ramiennej. Ograniczenia metod diagnostyki medycyny zachodu powodują, że nowotwór ten zwykle wykrywany jest w zaawansowanym etapie rozwoju choroby i bardzo oporny na terapię. Również ze względu na wysoką tendencję przerzutów, miedzi innymi do płuc.

Skuteczność akupunktury w leczeniu nudności i bólu w chorobach nowotworowych – dowody naukowe

W 1997 roku Narodowy Instytut Zdrowia (National Institute of Health) zorganizował panel dyskusyjny, podczas którego akupunktura uznana została za skuteczny sposób leczenia nudności będących skutkiem chemioterapię. Zgodnie z wynikami badań, zastosowanie rekomendowanej przez American Society of Clinical Oncology Chronic Pain Guideline akupunktury przynosi również doskonałe rezultaty w walce z bólami nowotworowymi i pozwala na ograniczenie leków przeciwwymiotnych oraz przeciwbólowych, które dodatkowo obciążają wątrobę. 

Tradycyjna Medycyna Chińska w leczeniu nowotworów – fakty i mity

Pomimo rosnącej świadomości społecznej wokół Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w dalszym ciągu funkcjonują liczne stereotypy. Niektórzy pacjenci rezygnują z wykorzystania potencjału metod TCM pomimo braku postępów terapii zachodnich tylko dlatego, że obawiają się reakcji bliskich. Istotną przyczynę takiego stanu rzeczy stanowi ograniczony dostęp do źródeł potwierdzających przypadki wyleczonych pacjentów, dla których często korzystanie z TCM stanowi temat tabu. Narastające mity często podsycane przez farmakobiznes wywołują pewnego rodzaju “błędne koło” i stają się przyczyną dezinformacji. Wielu lekarzy medycyny zachodniej odradza pacjentom TCM, w wielu książkach jest napisane, że choroby nowotworowe są przeciwskazaniem do akupunktury i TCM. Pomimo dowodów naukowych potwierdzających skuteczność medycyny chińskiej w terapii nowotworów, wielu lekarzy medycyny zachodniej odradza pacjentom akupunkturę, która według przestarzałych opracowań jest niewskazana przy chorobach nowotworowych. Jest to niestety niewiedza i zamykanie pacjentom możliwości.

akupunktura

Leczenie nowotworów ograniczone do metod TCM

Niektórzy pacjenci z własnej woli decydują się na terapię ograniczoną do metod TCM. W tym celu muszą podpisać stosowne oświadczenie, że są świadomi możliwych konsekwencji swojej decyzji. Terapeuta medycyny naturalnej nie może namawiać pacjenta do porzucenia leczenia medycyną zachodnia. Sama terapia chorób nowotworowych medycyną naturalną wymaga dużego zaufania do mistrza TCM, samodyscypliny oraz zaangażowania. Podstawą jest przestrzeganie kalendarza wizyt, odpowiedniej diety i wykonywanie zaleceń profesora. Niezależnie od wybranej formy leczenia należy pamiętać, że choroba nowotworowa jest bardzo dużym obciążeniem dla psychiki pacjenta. Ogrom sprzecznych informacji wzmaga strach i niepewność. W  tym czasie niezwykle ważne jest wsparcie psychiczne np. ze strony rodziny lub przyjaciół. Warto poszukać grup wsparcia. Jedną z nich jest Fundacja Bądź Małgosi Braunek. Pomocne może okazać się zorganizowanie zbiórki pieniędzy, np. w ramach akcji przekazania 1% aby zabezpieczyć się finansowo. Największą zaletą skutecznej terapii metodami naturalnymi jest brak skutków ubocznych i dewastacji organizmu. Pacjent wychodzi z choroby ze zrównoważoną energią i jeszcze silniejszy!