Strefa pacjenta

Bardzo prosimy o nie spożywanie posiłku na dwie godziny przed zabiegiem.

Zabiegów nie należy wykonywać w przypadku:

   • menstruacji (przeciwwskazanie względne, należy skonsultować z bioenergoterapeutą)
   • ciąży (przeciwwskazanie względne; lekarz musi koniecznie wiedzieć, że pacjentka jest w ciąży, należy skonsultować z bioenergoterapeutą)
   • niektórych chorób zakaźnych w tym AIDS
   • chorób skórnych, szczególnie ze zmianami infekcyjnymi
   • silnych pobudzenie psychicznych

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę lub zaczerpnąć informacji przed umówieniem się na wizytę, zadzwoń do nas:

 

+48 601 053 398

+48 22 632 21 94

CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, (na przykład informacji o zdrowiu), które podajesz podczas wizyty w naszym gabinecie oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest firma FU KANG prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Klinika Mistrza Zhang, Adres siedziby: Jaktorowska 8 lok.8 01-202 Warszawa Nr Tel.: 601 053 398 E-mail: kontakt@klinikamz.pl
 2. Twoja dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
 3. W naszym gabinecie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o stanie zdrowia itp. Zostaniesz o nie poproszona w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Pacjenta.
 4. W każdym przypadku podawania nam Twoich danych osobowych będziesz informowana o podstawie i celu gromadzenia takich danych.
 5. Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi, w szczególności dane wpisywane w Karcie Pacjenta związane z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszym gabinecie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
 7. Twoje dane osobowe podawane w celach marketingowych, wysyłki newslettera, wysyłki informacji o promocjach i rabatach w naszym gabinecie lub w innym celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 6 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pozostałych usług oferowanych przez nasz gabinet, a wyraźnie zawartych w treści zgody, którą otrzymasz do podpisania. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa np. nie zostanie wysłany do Ciebie newsletter, nie otrzymasz informacji o rabatach.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
 • marketingu własnych produktów lub usług – do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

 1. Twoje dane nie będą udostępniane do państw trzecich.
 2. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.
 4. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Pamiętaj! DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE TAK SAMO JAK O CIEBIE!