• 02
  • luty

Jak pozbyć się blizny? Akupunktura jako skuteczna metoda w walce z bliznami

Widoczne blizny stanowią źródło poważnego dyskomfortu dla chorego. Poza problemem estetycznym niejednokrotnie stają się przyczyną problemów natury psychologicznej, prowadząc do poważnych kompleksów i obniżonego poczucia wartości. Z czasem mogą prowadzić do trudności socjalnych, a także stanowić przyczynę dolegliwości fizjologicznych. Prowadząc do miejscowych stanów zapalnych wywołują dolegliwości bólowe i utrzymujący się dyskomfort.  

Blizny według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Większość pacjentów postrzega blizny głównie jako defekt kosmetyczny. Tymczasem Tradycyjna Medycyna Chińska zwraca uwagę na pozorny charakter powyższego postrzegania problemu. Jej dorobek wykazuje, że blizny na ciele mogą stanowić przyczynę wielu zaburzeń w funkcjonowaniu całego organizmu. Blizna bowiem nie tyczy się zazwyczaj tylko tkanek powierzchownych, ale na skutek i w zależności od rodzaju urazu, problem leży też odpowiednio głębiej. W wyniku uszkodzeń tkanek wewnętrznych powstały zrost może powodować zaburzenia w obrębie tkanek np. w postaci ich nieprawidłowej dynamiki względem siebie, a także tworzyć uciski na linii biegnących meridianów. W wyniku powyższego zaburzony zostaje prawidłowy przepływ energii Qi i w zależności od miejsca zatoru zaczynamy odczuwać skutki w postaci z pozoru niepowiązanych dolegliwości i schorzeń. 

Jak zapobiec powstaniu blizny?

Terapeuci TCM podkreślają, że jak w przypadku każdego schorzenia najważniejsza jest profilaktyka. Aby zapobiegać powikłaniom w tracie powstawania blizny musimy zadbać, aby rana mogła prawidłowo się zagoić. W tym celu należy stosować się do zaleceń, które mogą być swoiste dla poszczególnych rodzajów urazów. Jeśli rana powstała na skutek zabiegu operacyjnego lub poważnego okaleczenia bezwzględnie należy stosować się do zaleceń lekarskich. Prawidłowe postępowanie na etapie gojenia, to warunek konieczny aby powstała blizna była mało widoczna, możliwie płytka i nie wywoływała uciążliwych skutków dla pacjenta. 

Czym jest akupunktura?

Akupunktura opiera się na nakłuwaniu strategicznych miejsc metalowymi igłami. Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stosowanie akupunktury pozwala na odblokowanie meridianów, dzięki czemu zwiększa się dopływ życiodajnej energii Qi oraz ukrwienie skóry. Skutkuje to odżywieniem komórek, usprawnieniem procesów regeneracji, spłyceniem nawet głębokich zmarszczek, a nawet blizn. Skuteczność akupunktury w walce z bliznami wynika z jej oddziaływania na dwa obszary – z jednej strony poprawia odżywienie skóry, co przynosi zmiany na poziomie komórkowym, a z drugiej – wpływa na struktury i poprawę wyglądu. Skóra staje się bardziej gęsta, jędrna i świetlista. W wyniku serii regularnych zabiegów usuwane są nieprawidłowości powstałe w jej obszarze.

Akupunktura w leczeniu blizn

Wpływ akupunktury na zdolność regeneracji skóry został odkryty jako skutek uboczny przy okazji terapii chorób wewnętrznych. Szybko zauważono, że u pacjentów poddawanych regularnym zabiegom akupunktury następowała znaczna poprawa wyglądu skóry: poprawiała się jej gęstość, cera nabierała blasku i promiennego wyglądu, a objawy starzenia stopniowo znikały. Metoda ta, w krótkim czasie znalazła się w obszarze zainteresowania chińskich arystokratek i została udoskonalona i spersonalizowana typowo pod efekt kosmetyczny. W dzisiejszych czasach metoda ta jest dostępna dla wszystkich, a wzrost świadomości społecznej i popularności kosmetyki naturalnych spowodował, że cieszy się coraz większą powszechnością i uznaniem. Więcej informacji o akupunkturze estetycznej znajdą Państwa TUTAJ. Rzecz jasna powyższe podkreśla znaczenie wagi prawidłowego przebiegu energii Qi. Również w przypadku leczenia blizn akupunktura wykazuje daleko idące rezultaty estetyczne. Co najważniejsze nakłuwanie odpowiednich meridianów w zależności od położenia blizny pozwala zniwelować skutki powstałej blokady energetycznej. Analizując korzyści wynikające z zastosowania akupunktury w leczeniu blizn, nie sposób pominąć jej pozytywnego wpływu na psychikę pacjenta. Metoda ta pozwala zniwelować napięcia psychiczne będące skutkiem ubocznym szpecącej blizny. Więcej informacji o oddziaływaniu akupunktury na stan psychiczny człowieka znajdą Państwo w artykule poświęconym depresji.

Skuteczność akupunktury w leczeniu blizn

Skuteczność oraz czas niezbędny dla uzyskania wymiernych efektów zastosowania akupunktury w leczeniu blizn uwarunkowane są od zróżnicowanych czynników, takich, jak rodzaj rany lub urazu, w wyniku którego doszło do wytworzenia się blizny, rodzaj blizny, obecność stanu zapalnego w obrębie zmienionej tkanki, a także wiek pacjenta i jego indywidualne skłonności do regeneracji. Przed rozpoczęciem terapii w Klinice Mistrza Zhang pacjenci informowani są na temat założeń dotyczących jej przebiegu oraz możliwych do osiągnięcia rezultatów. W celu konsultacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z terapeutami Kliniki Mistrza Zhang.