Kursy

Klinika Mistrza Zhang od wielu lat prowadzi kursy w zakresie akupunktury oraz masażu tuina. Poniżej przedstawiamy ofertę kursów wraz z najbliższymi terminami.

AKUPUNKTURA

Kursy z masażu leczniczego tuina są prowadzone w systemie weekendowym w grupach 6 – 10 osobowych. Kurs jest dwustopniowy, program obejmuje teorię i praktykę.

Stopień I (14 godzin zegarowych)

 1. Wprowadzenie do medycyny chińskiej
 2. .Omówienie 12 głównych kanałów energetycznych (meridianów):

yin-ręki:

  • m. serca
  • m. osierdzia
  • m. płuca

yin-nogi:

  • m. nerek
  • m. wątroby
  • m. śledziony i trzustki

yang-ręki:

  • m. jelita grubego
  • m. potrójny ogrzewacz
  • m. jelita cienkiego

yang-nogi:

  • m. żołądka
  • m. pęcherzyka żółciowego
  • m. pęcherza

3. Podstawy leczenia akupunkturą – techniki
4. Główne punkty akupunkturowe
5. Ćwiczenia w parach

Stopień II (14 godzin zegarowych)

 1. Omówienie ośmiu meridianów cudownych
 2. Punkty akupunkturowe głowy, tułowia i kończyn
 3. Diagnostyka
 4. Ćwiczenia w parach

Koszt kursu za każdy stopień: 700 zł + VAT

W ramach kursu każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Zajęcia prowadzone są przez Mistrza Zhang

Najbliższe terminy:

Stopień I (godz. 10:00-17:00): 
19-20.05
16-17.06
15-16.09
13-14.10

Stopień II (godz. 10:00-17:00): 
14-15.07
17-18.11

Miejsce: Jaktorowska 8, lok. 8

Zapisy pod numerem: 601 053 398

Koszt kursu za każdy stopień: 700 zł + VAT

W ramach kursu każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Zajęcia prowadzone są przez Mistrza Zhang.

Najbliższe terminy:

Stopień I (godz. 10:00-17:00): 
12-13.05
09-10.06
08-09.09
06-07.10

Stopień II (godz. 10:00-17:00): 
07-08.07
03-04.11

Miejsce: Jaktorowska 8, lok. 8

Zapisy pod numerem: 601 053 398

MASAŻ TUINA

Kursy z masażu leczniczego tuina są prowadzone w systemie weekendowym w grupach 6 – 10 osobowych. Kurs jest dwustopniowy, program obejmuje teorię i praktykę.

Stopień I (14 godzin zegarowych)

 1. Chińska medycyna – wprowadzenie
 2. Znaczenie i funkcje kręgosłupa
 3. Omówienie głównych kanałów energetycznych (meridianów)
 4. Diagnostyka
 5. Omówienie różnych technik masażu tuina w schorzeniach układu narządów ruchu, stymulacja punktów energetycznych
 6. Ćwiczenia w parach (masaż głowy, szyi, stawów, kończyn, miednicy, mięśni, ścięgien)
 7. Automasaż
 8. Zastosowanie guasha

Stopień II (14 godzin zegarowych)

 1. Fizjologia zangfu (nerki, płuca, serce, wątroba, śledziona) i system meridianowy
 2. Omówienie przepływu energi qi w organizmie
 3. Zastosowanie masażu chińskiego w schorzeniach narządów wewnętrznych
 4. Diagnozowanie chorób wynikłych na skutek zaburzeń narządów wewnętrznych
 5. Ćwiczenia w parach
 6. Rola qigong w medycynie chińskiej i jej zastosowanie w leczeniu chorób
 7. Wprowadzenie do qigong tybetańskiego
 8. Techniki masażu tuina z wykorzystaniem qigong
 9. Ćwiczenia wzmacniające i poprawiające przepływ energii qi